דורבנית סגולה תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Delphinium peregrinum