געדה זעירת-פרחים תמונה הבאה  © Photo: Simon S. Cohen  
 
Teucrium parviflorum