ניאוטינאה תמימה תמונה קודמת  © Photo: Gavri Sion  
 
Neotinea maculata