עלקת מוטל © Photo: Erga Aloni  
 
Orobanche mutelii