חומעה ורודה תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Rumex cyprius