זהבית אדמדמת תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Gagea libanotica