חטמית זיפנית , אפריל תמונה קודמת  © Photo: Ruth Lorend  
 
Alcea setosa