חלבינה מרושתת שמרון, מרץ © Photo: Erga Aloni  
 
Calepina irregularis