עיריוני קצר תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Asphodeline brevicaulis