צפורנית עבת-עוקץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Oz Golan  
 
Silena crassipes