דמסון כוכבני תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Damasonium alisma