מקור-חסידה גדול , 1-4-09 תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Erodium gruinum