חד-שפה תמים תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Ajuga iva