סכיכון משונן מעלה ערוד הר הנגב תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Holosteum umbellatum