אברנית הנשר הגן של אילן טל בכפר יהשע, אפריל תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Pteridium aquilinum