עליעב מדוקרן תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Fimbristylis bisumbellata