נרקיס סתווי , אוקטובר תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Narcissus serotinus