סגולית מחומשת תמונה קודמת  © Photo: Oron Yaakov  
 
Legousia pentagonia