פרעושית טיונית תמונה קודמת  © Photo: Oz Golan  
 
Pulicaria inuloides