פרעושית טיונית תמונה הבאה  © Photo: Oz Golan  
 
Pulicaria inuloides