אגס סורי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pyrus  syriaca