אלון מצוי גולן, מרץ תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Quercus calliprinos