תורמוס צר-עלים גולן, מרץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Lupinus angustifolius