נורית ירושלים אדם בבנימין, מרץ תמונה קודמת  © Photo: Oz Golan  
 
Ranunculus millefolius