מרוות יהודה תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Salvia judaica