שברק משונץ תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Ononis ornithopodioides