שום קטן-פרחים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Allium qasyunense