שום קטן-פרחים בקעה, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Allium qasyunense