ינבוט השדה בשולי כרם זיתים בתענכים תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Prosopis farcta