חרדל לבן , 10-2011 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Sinapis alba