לחך בלוטי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Plantago afra