עיריוני צהוב רמת הגולן, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Asphodeline lutea