פשתנית משולשת תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Linaria triphylla