פשתנית משולשת תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Linaria triphylla