בטנונית שעירה פארן, פברואר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Gastrocotyle hispida