חומעה משולחפת תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Rumex vesicarius