פגוניה דביקה תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Fagonia glutinosa