עוקץ-עקרב ים-המלח ים המלח, 25.2.09 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Heliotropium maris-mortui