אביבית בינונית תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Erophila praecox