פגוניה דביקה תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Fagonia glutinosa