אפזרית דו-אבקנית תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Spergularia diandra