אבוטילון קהה
אבוטילון תיאופרסטוס
אגמון האגם
אגמון החוף
אגמון נטוי
אגמון שרוע
אוג קוצני
אוכם ארצישראלי
אוכם חד־ביתי
אוכם חופי
אוכם שיחני
אולדנית הכף
אזוב מצוי
אזובית המדבר
אזובית הרמון
אחילוטוס זקוף
אחישבת ענף
אטד אירופי
איטן ההרים
איכהורניה עבת-רגל
איקליפטוס המקור
אכילאה גפורה
אכילאה ריחנית
אלניה נאה
אל-ציצית לבנה
אמברוסיה צרת-עלים
אמברוסיה ימית
אמברוסיה מכונסת
אמברוסית גריי
אספרג ארוך-עלים
אספרג החורש
אספרג חד
אסתר הביצות
אסתר מרצעני
אפיונה מחודדת
אפרורית מצויה
אצבען מאדים
אצבען ריסני
ארכובית ארץ-ישראלית
ארכובית הכתמים
ארכובית הציפורים
ארכובית זיפנית
ארכובית מחודדת
ארכובית משונשנת
ארכובית סנגלית
ארכובית צמירה
ארכובית רבת-פרחים
ארכובית שבטבטית
אשבל ארך-שיבולת
אשבל ארצישראלי
אשבל הארזים
אשבל הביצה
אשבל נאה
אשל היאור
אשל הפרקים
אשל מרובע
אשל מתנני
אשל סין
אתרוג
בוצין טריפולי
בוצין לקוי
בוצין מפורץ
בורהביה זוחלת
ביצן דוקרני
ביצן מכסיף
בן-חילף גדול שיבולית
בן-חילף הביצות
בן-חילף מופסק
בן-חילף נמוך
בן-חילף קטן
בן-חילף שעיר
בן-טיון בשרני
בן-מלח מכחיל
בן-קוצן מאפיר
ברגיה אמנית
ברזילון ענף
ברזילון ריסני
בת-אורז משושה
בת-יבלית מצרית
גבסנית ערבית
גדותן הביצות
גומא ארוך
גומא דל-שיבולים
גומא הירקון
גומא הפפירוס
גומא הפקעים
גומא הפרקים
גומא חום
גומא חלקלק
גומא כדורי
גומא ננסי
גומא צהבהב
גומא צפוף
גומא קרח
גומא שופע
גלונית מצויה
געדה כרתית
געדה מלבינה
געדת הביצות
גרגיר הנחלים
דבקת הנחלים
דבשה לבנה
דגנה הודית
דוגון ירושלמי
דוחן זוחל
דוחן קיפח
דו-מוץ חום
דו-מוץ מעורק
דורה רותמית
דורת ארם-צובא
דושן שעיר
דטורה זקופת-פרי
דטורה נטוית-פרי
דרדר חוחני
דרכנית אפורה
הגה מצויה
הידרוגוניום הנחלים
הרנוג השיטים
ורבנה רפואית
ורוניקת החולה
זוטה לבנה
זיפן הדורים
זיפן ירוק
זיפן כחלחל
זיפן מצוי
זיפנוצה חבוי
זיפנוצה מחוספס
זנבה נטויה
זקנונית הטבעות
חבלבל השדה
חבלבל מגובב
חבלבלן המשוכות
חבצלת החוף
חבצלת הנגב
חבצלת קטנת-פרחים
חד-אבקן ארוך-פרח
חומעה מגובבת
חומעה מסולסלת
חומעה משוננת
חופניים מצויים
חורשף מצוייץ
חורשף צהוב
חילף החולות
חלבלוב ארם-צובא
חלבלוב הכדורים
חלבלוב זוחל
חלבלוב מאדים
חלבלוב מצוי
חלבלוב נטוי
חלבלוב עגול-עלים
חלבלוב פושט
חלבלוב צמיר
חלבלוב קעור
חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר-פרי
חלבלוב שרוע
חלמונית גדולה
חלמונית זעירה
חמד השיח
חמנית מצויה
חמציץ קטן
חנק מחודד
חסה מזרחית
חסה רותמית
חסת המצפן
חסת השבטים
חצב גלוני
חצב מצוי
חרוב מצוי
חרחבינה חרמונית
חרחבינה ירוקה
חרחבינה מגובבת
טבק השיח
טגטס קטנה
טיון דביק
טיון חריף
טיונית החולות
יבלית מצויה
ילקוט אדום
יפרוק זיפני
יפרוק תלת-כנפי
ירבוז יווני
ירבוז הגדות
ירבוז ירוק-שיבולת
ירבוז לבן
ירבוז מבריק
ירבוז מופשל
ירבוז עדין
ירבוז פלמר
ירבוז שרוע
ירוקת החמור
ישרוע מאוגד
כדורן ענף
כדן קטן-פרחים
כונדרילה סמרנית
כלך דו-דורי
כלמינתה אפורה
כנפון זהוב
כף-אווז מבאישה
כף-אווז האשפות
כף-אווז הגינות
כף-אווז לבנה
כף-זאב אירופית
כף-חתול זוחלת
כף-צפרדע איזמלנית
כף-צפרדע דגנית
כף-צפרדע לחכית
כרפס הביצות
כרפס ריחני
כשות השדות
כשות גס
כתלה חריפה
כתלה מדברית
לבדנית הביצות
לוביה מצרית
לוטוס הביצות
לוענית גדולת עלים
לחך אזמלני
לחך גדול
לחך המלחות
לחך מצוי
ליבן משולש
ליפיה זוחלת
לכיד איטלקי
לכיד הנחלים
לכיד קוצני
לנטנה ססגונית
לענה חד-זרעית
לענה שיחנית
לענת המדבר
לפופית החוף
לפופית החיצים
לפופית כפנית
לפופית רגל-העז
לשישית בוצינית
לשישית הצבעים
לשישית השיח
לשישית מקומטת
מאירית קיצרת-עלים
מדד זוחל
מדחול דוקרני
מדחול הודי
מכבד הביצות
מלוח ההרים
מלוח הענבות
מלוח לינדלי
מלוח מבריק
מלוח מילר
מלוח מלבין
מלוח מפושק
מלוח ספוגי
מלוח קטן-פרי
מלוח קיפח
מלוח רגלני
מלוח שעיר-פרח
מלחית אשונה
מלחית אשלגנית
מלחית הבורית
מלחית הירדן
מלחית הישימון
מלחית הערבה
מלחית חומה
מלחית מבאישה
מלחית מזרחית
מלחית מסורגת
מלחית נגדית
מלחית עדינה
מליסה רפואית
מלפפון הנביאים
מציץ סורי
מצמרת שעירה
מקור-חסידה רומאי
מרור הגינות
מרור ימי
מרמר הלבנון
מרסיליאה זעירה
משיין גלילי
מתנן מצוי
נאדיד עדין
נהרונית חוטית
נהרונית לופתת
נהרונית מסולסלת
נהרונית מסרקנית
נהרונית נימית
נואית חרמונית
נואית קוצנית
נטופית רפואית
נימפאה תכולה
ניסמנית קיפחת
ניסנית נאה
נענע משובלת
נענת הכדורים
נענת המים
נעצוצית סבוכה
נפית איטלקית
נפית מגובבת
נר-הלילה הורוד
נר-הלילה החופי
סביון ההרים
סווד איצטרובלי
סולנום החדק
סולנום המקור
סולנום זיתני
סומקן מעוצה
סוף הקרין
סוף מצוי
סידה קוצנית
סלביניה צפה
סם-כלב מזרחי
סמר חד
סמר ימי
סמר מחוייץ
סמר ערבי
סנא מדברי
סרב חד-קוצי
סרפד החולה
סתוונית בכירה
סתוונית הקליפות
עבקנה נדיר
עבקנה שכיח
עדעד הגליל
עדעד רותמי
עופרית אירופית
עוקץ-עקרב אירופי
עוקץ-עקרב אפור
עוקץ-עקרב ארם-צובא
עוקץ-עקרב ביצני
עוקץ-עקרב בשרני
עוקץ-עקרב עגול-עלים
עוקץ-עקרב ריחני
עוקץ-עקרב שעיר
עוקץ-עקרב שרוע
עטיינית ארוכה
עטיינית דו-אבקנית
עטיינית דקה
עטיינית מגובבת
עטיינית עטופה
עטיינית קצרה
עליעב חלוד
עלקת ארצישראלית
עלקת החרמון
עפעפית עגולת-עלים
עפעפית שרועה
ערברבה שעירה
ערברבה קטנת-פרחים
ערידת הביצות
ערר כריתי
עשבה קהה
עשבה רותמית
עשבת המרעה
פואנית איטלקית
פוקה קוצנית
פטל קדוש
פיטולקה אמריקאית
פלגית שיחנית
פלומית בובה
פספלון דו-טורי
פספלת התאומים
פעמונית אמיתית
פרע מחודד
פרע מסולסל
פרע קטן-עלים
פרע ריחני
פרעושית משלשלת
פרעושית סיצילית
פרעושית ערבית
פרקינסוניה שיכנית
פרקן עשבוני
פרתניון אפיל
פשטה שרועה
פתילת-המדבר הגדולה
צחר כחלחל
צינורית גלילנית
צלף סיצילי
צלף רותמי
צלקנית נאכלת
צפורן משתלשל
צפורן נקוד
צפורן סיני
צפורנית מצויירת
צתרה מדברית
קדד השרף
קדד קרקשי
קוטב מצוי
קוטב רך
קוצן גיארדו
קוצן מכונף
קוצן פשוט
קוצן קיפח
קורטם דק
קורנית מקורקפת
קזוח עקום
קזוח תלת-קרני
קיטה סוככנית
קיטה רותמית
קייצת מסולסלת
קייצת קנדית
קיצנית אשכולית
קיצנית כרתית
קיצנית צפופת-עלים
קיקיון מצוי
קנה קוצני
קנה מצוי
קנה-סוכר מצרי
קערורית נאדית
קריתמון ימי
רבועה שרועה
רב-פרי מצוי
רגלת הגינה
רוריפה שרועה
ריסן דק
רכפה דקת-שיבולת
רכפה לבנה
שבטבט גדול
שבטבט ענף
שברק קוצני
שברק מצוי
שום הסלעים
שום סתווי
שומר פשוט
שוש קוצני
שוש קרח
שיזף מצוי
שיח-אברהם מצוי
שיטה מלבינה
שיטה סלילנית
שיטת המשוכות
שיטת הנגב
שיטת הסוכך
שיטת עלי-ערבה
שינן עב-שורש
שיננית צהובה
שלמון יפואי
שלמון סורי
שלשי רגלני
שנית גדולה
שרביטן מצוי
שרשר רב-שנתי
שרשר שיחני
תולענית דוקרנית
תלתן הביצות
תלתן זוחל
תלתן רפה