אוג הבורסקאים
אוג קוצני
אוכם שיחני
אורתוטריכום חלק
אזובית המדבר
אזובית הרמון
אחי-חרגל אפריקני
אחילוף הגליל
אחילוף החורן
אחילוף הנגב
אחילוף זעיר
אחילוף קטן
אטד החוף
אטד ערבי
אטד רב-פרחים
איריס הסרגל
אספרג ארוך-עלים
אספרג החורש
אסתר מרצעני
אצבוע אירופי
אצבען מאדים
ארכובית ארץ-ישראלית
ארכובית הכתמים
ארכובית משונשנת
ארכובית שבטבטית
אשל היאור
אשל הפרקים
אשל מתנני
אשל סין
בורהביה זוחלת
ביצן מכסיף
בלוטנית מפורצת
בן-חילף גדול שיבולית
בן-חילף הביצות
בן-חילף מופסק
בן-חילף נמוך
בן-חילף קטן
בן-חצב מדברי
בן-חצב סתווני
גבסנית ערבית
גומא הפקעים
גומא חום
געדה כרתית
דגנה הודית
דוחן זוחל
דו-מוץ מעורק
דורה רותמית
דורת ארם-צובא
דושן שעיר
דושנית הטוף
דושנית הכרמים
דטורה זקופת-פרי
דטורה נטוית-פרי
דקשן קפוץ
הידרוגוניום הנחלים
הרנוג השיטים
זוטה לבנה
זיפנוצה חבוי
זלזלת הקנוקנות
זנבה נטויה
זקנונית הטבעות
חבלבל השדה
חורשף מצוייץ
חיננית הבתה
חלבלוב הכדורים
חלבלוב מצוי
חלבלוב קעור
חלמונית גדולה
חלמונית זעירה
חמד המדבר
חמד הנגב
חרדל לבן
חרוב מצוי
טגטס קטנה
טוריים מצויים
טחובית הדיונות
טחובית כסופה
טיון דביק
טיון חריף
טיונית החולות
ילקוט אדום
ילקוט הרועים
יסמין שיחני
יפרוק המדבר
יפרוק זיפני
ירבוז יווני
ירבוז ירוק-שיבולת
ירבוז מבריק
ירבוז מופשל
ירבוז מוריגי
ירבוז עדין
ירבוז פלמר
ירבוז שרוע
ירוקת החמור
ישרוע מאוגד
כדן קטן-פרחים
כוכבית חיוורת
כונדרילה סמרנית
כליל החורש
כלך דו-דורי
כף-אווז האשפות
כף-אווז הגינות
כף-אווז לבנה
כף-צפרדע דגנית
כרכום גיארדו
כרכום גייארדו תת-מין חופי
כרכום דמשקאי
כרכום החרמון
כרכום החרמון תת-מין ישראלי
כרכום השבכה
כרכום חורפי
כרכום נאה
כרכום צהבהב
כשות השדות
כתלה חריפה
כתלה מדברית
כתמה עבת-שורשים
לבדנית הביצות
לוביה מצרית
לופית מצויה
לענת המדבר
לשישית בוצינית
לשישית מקומטת
מאירית קיצרת-עלים
מדד זוחל
מורינגה מכונפת
מלוח דיוויס
מלוח הענבות
מלוח לינדלי
מלוח ספוגי
מלוח קטן-פרי
מלוח רגלני
מלחית מבאישה
מלחית מסורגת
מלפפון הנביאים
מצמרת שעירה
מקור-חסידה רומאי
מרווה מצויה
מרור שנהבי
מרסיה יפהפיה
נהרונית לופתת
נטופית רפואית
ניסמנית קיפחת
נענת המים
נר-הלילה הורוד
נרקיס מצוי
נרקיס סתווי
סביון אביבי
סלביניה צפה
סלולית כהה
סמר ערבי
סנא מדברי
סרב חד-קוצי
סתוונית בכירה
סתוונית החרמון
סתוונית היורה
סתוונית התשבץ
סתוונית ירושלים
עבקנה נדיר
עבקנה שכיח
עופרית אירופית
עוקץ-עקרב אירופי
עוקץ-עקרב ריחני
ערר כריתי
עשבה קהה
פיסידנס עב-זיף
פיסידנס שחוח
פספלת התאומים
פתילת-המדבר הגדולה
צחר כחלחל
צלף סיצילי
קזוח עקום
קזוח תלת-קרני
קייצת מסולסלת
קיסוס החורש
קיסוסית קוצנית
קיקיון מצוי
קנה קוצני
קנה מצוי
קנה-סוכר מצרי
רבועה שרועה
רב-פרי מצוי
רוזמרין רפואי
ריסן דק
רכפה דקת-שיבולת
רכפה לבנה
רקפת מצויה
שברק מצוי
שומר פשוט
שיטה מלבינה
שיטה סלילנית
שיטה רעננה
שיטת הנגב
שיטת הסוכך
שיטת עלי-ערבה
שינן עב-שורש
שנית גדולה
שרשר רב-שנתי
תלת-מלען ארוך