אבוטילון קהה
אגמון האגם
אגמון החוף
אוג הבורסקאים
אוג קוצני
אוכם ארצישראלי
אוכם חד־ביתי
אוכם חופי
אוכם שיחני
אזובית המדבר
אזובית הרמון
אחי-חרגל אפריקני
אחילוף הגליל
אחילוף החורן
אחילוף הנגב
אחילוף צר עלים
אטד רב-פרחים
איקליפטוס המקור
אכילאה ריחנית
אמברוסיה ימית
אמברוסיה מכונסת
אספרג ארוך-עלים
אספרג החורש
אסתר הביצות
אסתר מרצעני
אפרורית מצויה
אצבוע אירופי
אצבען מאדים
אצבען ריסני
ארכובית ארץ-ישראלית
ארכובית הכתמים
ארכובית הציפורים
ארכובית משונשנת
ארכובית צמירה
ארכובית שבטבטית
אשבל ארך-שיבולת
אשבל ארצישראלי
אשבל הביצה
אשל היאור
אשל הפרקים
אשל מתנני
אשל סין
בוצין טריפולי
בוצין מפורץ
בורהביה זוחלת
ביצן מכסיף
בלוטנית מפורצת
בן-חילף גדול שיבולית
בן-חילף הביצות
בן-חילף מופסק
בן-חילף נמוך
בן-חילף קטן
בן-חילף שעיר
בן-חצב מדברי
בן-חצב סתווני
בן-טיון בשרני
בן-קוצן מאפיר
ברזילון ענף
ברזילון ריסני
בת-יבלית מצרית
גבסנית ערבית
גדותן הביצות
גומא ארוך
גומא הפפירוס
גומא הפקעים
גומא חום
גומא ננסי
גומא צפוף
גומא קרח
גלונית מצויה
געדה כרתית
געדה מלבינה
געדת הביצות
גרגיר הנחלים
דבקת הנחלים
דבשה לבנה
דגנה הודית
דוגון ירושלמי
דוחן זוחל
דו-מוץ מעורק
דורה רותמית
דורת ארם-צובא
דושן שעיר
דטורה זקופת-פרי
דטורה נטוית-פרי
הידרוגוניום הנחלים
הרנוג השיטים
זוטה לבנה
זיפנוצה חבוי
זנבה נטויה
זקנונית הטבעות
חבלבל השדה
חבלבל מגובב
חבצלת החוף
חבצלת הנגב
חבצלת קטנת-פרחים
חד-אבקן ארוך-פרח
חורשף מצוייץ
חורשף צהוב
חילף החולות
חלבלוב ארם-צובא
חלבלוב הכדורים
חלבלוב מאדים
חלבלוב מצוי
חלבלוב פושט
חלבלוב צמיר
חלבלוב קעור
חלבלוב שעיר
חלבלוב שרוע
חלמונית גדולה
חלמונית זעירה
חלמונית צהובה
חמד המדבר
חמד הנגב
חמציץ קטן
חסה רותמית
חסת המצפן
חצב מצוי
חרוב מצוי
טגטס קטנה
טיון דביק
טיון חריף
טיונית החולות
ילקוט אדום
יפרוק המדבר
יפרוק זיפני
יפרוק תלת-כנפי
ירבוז יווני
ירבוז ירוק-שיבולת
ירבוז מבריק
ירבוז מופשל
ירבוז מוריגי
ירבוז עדין
ירבוז פלמר
ירבוז שרוע
ירוקת החמור
ישרוע מאוגד
כדן קטן-פרחים
כוכבית חיוורת
כונדרילה סמרנית
כליל החורש
כלך דו-דורי
כלמינתה אפורה
כף-אווז מבאישה
כף-אווז האשפות
כף-אווז הגינות
כף-אווז לבנה
כף-זאב אירופית
כף-צפרדע דגנית
כרכום דמשקאי
כרכום נאה
כרכום צהבהב
כרפס הביצות
כשות השדות
כתלה חריפה
כתלה מדברית
לבדנית הביצות
לוביה מצרית
לופית מצויה
לחך גדול
לחך המלחות
ליפיה זוחלת
לנטנה ססגונית
לענה חד-זרעית
לענה שיחנית
לענת המדבר
לפופית החוף
לפופית כפנית
לשישית בוצינית
לשישית הצבעים
לשישית מקומטת
מאירית קיצרת-עלים
מדד זוחל
מדחול דוקרני
מדחול הודי
מלוח דיוויס
מלוח ההרים
מלוח הענבות
מלוח לינדלי
מלוח מילר
מלוח מלבין
מלוח מפושק
מלוח ספוגי
מלוח קטן-פרי
מלוח קיפח
מלוח רגלני
מלוח שעיר-פרח
מלחית אשלגנית
מלחית מבאישה
מלחית מזרחית
מלחית מסורגת
מלפפון הנביאים
מציץ סורי
מצמרת שעירה
מקור-חסידה רומאי
מרור הגינות
מרור ימי
מרור שנהבי
מרמר הלבנון
נאדיד עדין
נהרונית חוטית
נהרונית לופתת
נהרונית מסרקנית
נואית חרמונית
נואית קוצנית
נטופית רפואית
ניסמנית קיפחת
נענע משובלת
נענת המים
נר-הלילה הורוד
נרקיס מצוי
סולנום החדק
סולנום המקור
סידה קוצנית
סלביניה צפה
סם-כלב מזרחי
סמר ערבי
סנא מדברי
סרב חד-קוצי
סתוונית בכירה
סתוונית החרמון
סתוונית היורה
סתוונית הקליפות
סתוונית התשבץ
סתוונית ירושלים
עבקנה נדיר
עבקנה שכיח
עדעד הגליל
עדעד רותמי
עופרית אירופית
עוקץ-עקרב אירופי
עוקץ-עקרב אפור
עוקץ-עקרב ארם-צובא
עוקץ-עקרב ריחני
עוקץ-עקרב שעיר
עוקץ-עקרב שרוע
עטיינית ארוכה
עטיינית דקה
עליעב חלוד
עלקת ארצישראלית
עפעפית שרועה
ערברבה שעירה
ערברבה קטנת-פרחים
ערידת הביצות
ערר כריתי
עשבה קהה
פלומית בובה
פספלת התאומים
פעמונית אמיתית
פרע קטן-עלים
פרע ריחני
פרעושית טיונית
פרעושית משלשלת
פרקן עשבוני
פשטה שרועה
פתילת-המדבר הגדולה
צחר כחלחל
צלף סיצילי
צלף רותמי
צפורן משתלשל
צפורן נקוד
צפורנית מצויירת
צתרה מדברית
קוטב רך
קוצן גיארדו
קוצן מכונף
קורנית מקורקפת
קזוח עקום
קזוח תלת-קרני
קיטה סוככנית
קיטה רותמית
קייצת מסולסלת
קיסוס החורש
קיסוסית קוצנית
קיקיון מצוי
קנה קוצני
קנה מצוי
קנה-סוכר מצרי
רבועה שרועה
רב-פרי מצוי
רוזמרין רפואי
ריסן דק
רכפה דקת-שיבולת
רכפה לבנה
רקפת מצויה
שבטבט גדול
שבטבט ענף
שברק קוצני
שברק מצוי
שום הסלעים
שום סתווי
שומר פשוט
שוש קוצני
שוש קרח
שיזף מצוי
שיח-אברהם מצוי
שיטה מלבינה
שיטה סלילנית
שיטת הנגב
שיטת הסוכך
שיטת עלי-ערבה
שינן עב-שורש
שלשי רגלני
שנית גדולה
שרביטן מצוי
שרשר רב-שנתי
תולענית דוקרנית
תלת-מלען ארוך
תלתן הביצות
תלתן רפה