רב-מוץ מחוספס
רוריפה שרועה
שחליל מכופל
שיטה כחלחלה
שיטת ויקטוריה
שיטת עלי-ערבה
שעונית התות