סולנום המקור
סולנום זיתני
סידה קוצנית
סלביניה צפה
עוקץ-עקרב בשרני
עלקת החמנית
עשבה קהה
עשבה רותמית
עשבת המרעה
פוקה קוצנית
פיטולקה אמריקאית
פיסטיה צפה
פיקוס בנגלי
פיקוס השדרות
פיקוס קדוש
פלופיה חבלבלית
פלפלון דמוי-אלה
פספלון דו-טורי
פרקינסוניה שיכנית
צחר כחלחל
צלקנית החרבות
קוכיה הודית
קייצת מסולסלת
קייצת קנדית
קיקיון מצוי