רשימת שמות של צמחים חדשים ושמות מעודכנים
ערך מייק ליבנה

שם ישן

שם חדש

משפחה

הסבר

לשון אפעה מצרית

לשון אפעה רבת עלים

לשון אפעה

 

שערות שולמית

שערות שולמית מצויות

שערות שולמית

יש עוד מינים (תרבותיים) בסוג

שרכית הביצה

גפית הביצה

גפיתיים

השם שרכית דומה מדי לשם של שרך אחר: שרכיה

אספלניום גלילי

אספלנון הגליל

אספלניים

 

מרסילאה קטנה

מרסיליה זעירה

מרסיליים

 

אזולה שרכנית

אזולה שרכית

אזוליים

 

אורן הסלע

אורן הצנובר

אורניים

אין לעץ זה כל קשר מיוחד לסלע, זו טעות-תרגום

אורן ברוטיה

אורן קפריסאי

אורניים

 

ערער רם

ערער ברושי

ברושיים

העץ דומה מאוד לברוש

אולמוס שעיר

בוקיצה שעירה

מישיים

השם הקודם אינו עברי

ספלול החורש

ספלול מטפס

ספלוליים

 

ריבס חרמוני

ריבס אמיתי

ארכוביתיים

אינו גדל רק בחרמון

שלשי מחומש

זַלֶיָה מחומשת

לילניים

הסוג זליה פוצל מתוך הסוג שלשי

אלמוות כפוף-גביע

אלמוות גדול-גביע

ציפורניים

התאמה לתרגום השם המדעי

אלמוות עבר-ירדני

אלמוות ירדני

ציפורניים

התאמה לתרגום השם המדעי

ולזיה אשונה

גביעול אשון

ציפורניים

השם הקודם לא עברי. הגביע נראה כמו גבעול

גפסנית

גבסנית

ציפורניים

מלשון גבס

אספרגולריה

גולריה

ציפורניים

 

לפליגיה

מרצענית

ציפורניים

העלים ועלי הגביע דמויי מרצע

רוביריאה שרועה

סבונית קירחת

ציפורניים

הסוגים אוחדו

ציפורן משולשל

ציפורן משתלשל

ציפורניים

משולשל מצלצל לא נעים

קרנונית מדוקרנת

קרנונית דו-בדית

ציפורניים

 

שביט חבשי

שביט אתיופי

ציפורניים

תקינות פוליטית...

ורדניים

ורדיים

ורדיים

 

סירת היבלות

בן-סירה מיובל

ורדיים

 

מימוזיים

שיטיים

שיטיים

על שם הסוג שיטה

שיטת הסוכך

שיטה סוככנית

שיטיים

למנוע סמיכות

קסאלפיניים

כליליים

כליליים

על שם המין כליל החורש

כסיה

סֶנֶא

כליליים

פוצל מהסוג כסיה

אספסת משוזרת

אספסת ריסנית

פרפרניים

 

בקיה בנגלית

בקיה ארגמנית

פרפרניים

 

גרגרנית גלילית

גרגרנית גלילנית

פרפרניים

 

גרגרנית יוונית

גרגרנית החילבה

פרפרניים

 

גרגרנית הכוכב

גרגרנית מאוצבעת

פרפרניים

 

דבשה חרוצה

דבשה מחורצת

פרפרניים

חריצים, לא חריצוּת

הגה מצוי

הגה מצויה

פרפרניים

 

טופח מעורק

טופח אדום

פרפרניים

להבדיל מטופח חד-עורקי

טופח ורוד

טופח החרמון

פרפרניים

 

טופח שרוני

טופח חכלילי

פרפרניים

נכחד מהשרון

עדשת אודם

עדשה שינית

פרפרניים

עלה-הלואי משונן. עדשת אודם (על שם יער אודם) מטעה לחשוב על צבע אדום.

פרסת-הסוס

פרסה

פרפרניים

קיצור

פרסת הסוס המדברית

פרסה משונצת

פרפרניים

 

קדד צר-עלים

קדד חרמוני

פרפרניים

 

קדד קצר-פירות

קדד קטן-פרי

פרפרניים

 

קדד זעיר-פירות

קדד קטן-פרי

פרפרניים

 

שברק לבן

שברק חיוור

פרפרניים

להבדיל משברק מלבין

שברק הקרקֶפֶת

שברק הקרקָפוֹת

פרפרניים

 

תלתן גולני

תלתן גוּלתי

פרפרניים

להבהיר שמדובר בגולה ולא בלולן

תלתן גדול-פרחים

תלתן הדור

פרפרניים

 

תלתן שלמוני

תלתן סלמוני

פרפרניים

על שם אדם בשם סלמון

תורמוֹס

תורמוּס

פרפרניים

בעקבות המקובל בעם

גרניון הלבנון

גרניון הררי

גרניים

יש מין אחר בשם גרניון הלבנון

מקור-חסידה נגבי

מקור-חסידה נטוף

גרניים

נגבי איננו מייצג נכונה את התפוצה. נטוף מלשון טפטוף הוא תרגום השם המדעי

קוטב גדול כנף

קוטב הערוצים

גרניים

להבדיל מקוטב מכונף

קוטב מכניף

קוטב מכונף

זוגניים

 

חלבלוב מגלני

חלבלוב מגלי

חלבלוביים

 

חלבלוב גרגרי

חלבלוב מגורגר

חלבלוביים

 

חלבלוב חרוץ

חלבלוב מחורץ

חלבלוביים

 

חלבלוב הרמון

חלבלוב רמון

חלבלוביים

יש להמעיט בהצמדת הא היידוע לשמות פרטיים

טובענית דו-מינים

טובענית קטומה

טובעניתיים

 

פיגמית פור

פיגמית הסלע

פיגמיים

 

סגרטיה אשחרית

אשחרית המדבר

אשחריים

 

שמיר קוצני

אשמר קוצני

אשחריים

שמיר מקובל בפי העם לצמח שונה לגמרי, לשוּמָר. אשמר במשקל אשחר.

חלמית מקופחת

חלמית זנוחה

חלמיתיים

 

קיטבליה בלנזה

עוגית חרמונית

חלמיתיים

הפרי כעוגה עגולה פרוסה; הסוג גדל בארץ רק בחרמון.

דפנה צרת-עלים

דפנית צרת-עלים

מתנניים

להרחיק מדפנה, שם עממי לער.

עץ השמן המכסיף

יצהרון מכסיף

יצהריים

ספק אם זה עץ-שמן המקראי והמשנאי

סֶגֶל

סִגָּל

סִגָּלִיִים

להתאים למקובל בעם.

סגל תלת-גוני

סגל ססגוני

סיגליים

פחות מסורבל ויותר מתאים גם לזנים תרבותיים (אמנון ותמר)

אשל סיני

אשל סין

אשליים

למנוע קריאה מוטעה סִינַי

אחישבת דל

אחישבת מדולדל

סוככיים

 

גזרזור דקיק

גזיר דקיק

סוככיים

הסוג גזרזור אוחד לתוך הסוג גזיר

גזיר דק-עלים

גזיר צר עלים

סוככיים

למנוע בלבול עם גזיר דקיק

כלכלך שעיר-פרי

כלכלך קריר

סוככיים

לפי השם המדעי הנרדף frigida

כרופילום כתום

כרופילום זהוב

סוככיים

מתאים יותר למציאוּת

כרפס עדין

כרפסית עדינה

סוככיים

מין חדש, הופרד מהסוג כרפס

מסרק איברי

מסרק מזרחי

סוככיים

איפה איבריה? לא, זה לא ספרד.

מסרק מגלני

מסרק גדול-פרח

סוככיים

 

מסרק אשון

מסרק נפוח

סוככיים

הצמח איננו אשון

ספלילה קטנה

ספלילה טבורית

סוככיים

להרחיק מספלילה זעירה, על שום העלה שהוא דמוי טבור

כרוויה כלכית

פקעון הכלך

סוככיים

 

כרוויה

פקעון

סוככיים

הסוג Bunium הופרד מהסוג Carum, שנותר עם הכרוויה התרבותית (התבלין קימל). לסוג Bunium יש פקעיות-שורש

פרנגוס

שעמון

סוככיים

לפרי קליפה שעמית עבה

אנדרוסקי גדולה

אנדרוסק חד-שנתי

רקפתיים

 

עדעד תכול

עדעד המדבר

עופריתיים

להרחיק עדעד תכול מעדעד כחול

כלורה

חוורית

ערבזיים

כלורה איננו שם עברי

מין חדש

ארויה משיינית

אסקלפיים

חדש בארץ, פולש מברזיל

גלוסונמת בובה

לשנן בובה

אסקלפיים

תרגום השם המדעי

חבלבל שלש-גוני

חבלבל תלת-גוני

חבלבליים

 

מין חדש, פולש

לפופית הקיסוס

חבלבליים

 

מין חדש, פולש

לפופית משולשת

חבלבליים

 

ערף המדבר

גופנן המדבר

זיפניים

שם משנאי

הילל החרמון

הילל חרמוני

זיפניים

למנוע סמיכות

זכריני מאונקל

זכריני מסועף

זיפניים

התברר שהמינים זהים

טרכלנת גדול-עלים

טרכלנית גדולת-עלים

זיפניים

התאמה לצורה עברית

לשון הכלב הסיצילית

לשון-כלב הררית

זיפניים

התברר כי סיצילית היא טעות בהגדרה, אין בארץ.

הורמוצקיה מגובבת

לשון-שור מגובבת

זיפניים

 

חדש

לשון שור נגבית

זיפניים

 

סולננת האבקנים

סולננתה אבקנית

זיפניים

להקל על ההגיה

עכנאי לחכי

עכנאי נאה

זיפניים

להקל על ההגיה

עוקץ-העקרב הארם-צובאי

עוקץ-עקרב ארם-צובא

זיפניים

 

עוקץ-העקרב הים-מלחי

עוקץ-עקרב ים-המלח

זיפניים

 

חדש

עוקץ-עקרב בשרני

זיפניים

פולש חדש

ברונרה מזרחית

תכלתן מזרחי

זיפניים

שם נאה לפרח מקסים בצבעו

חדש

לנטנה ססגונית

ןרבניים

פולש המתפשט בארץ

חדש

אשבל ברזילני

שפתניים

דומה לברזילון

אשבל אהרנברג

אשבל הארזים

שפתניים

 

חדש

אשבל נמרוד

שפתניים

התגלה ונמצא עד כה רק בנחל גובתה ליד מצודת נמרוד

תימוס הערבות

בת-קורנית הערבות

שפתניים

 

בלוטת הסלעים

גלונית הסלעים

שפתניים

העלים גלוניים

בלוטה מבאישה

גלונית מבאישה

שפתניים

העלים גלוניים

בלוטה גלונית

גלונית מצויה

שפתניים

העלים גלוניים

בלוטה פלישתית

גלונית פלישתית

שפתניים

העלים גלוניים

חדש

מרוה דביקה

שפתניים

 

מרוה ירוקה

מרוה דגולה

שפתניים

נמצא ששני המינים זהים, המין מרוה ירוקה בוטל, פרטיו נחשבים למרוה דגולה

מרוה פטלית

מרוות הפטל

שפתניים

להקל על ההגיה

מרוביון

מרמר

שפתניים

טעם עלי הצמח מר. השם מרוביון אינו עברי.

נזמית מקווות

נזמית מקווקוות

שפתניים

להקל על ההגיה

נענע

נענה

שפתניים

 

שלהבית קצרת-שפה

שלהבית הררית

שפתניים

מין הגדל בארץ רק במרומי החרמון, להרחיק משלהבית קצרת שיניים.

חדש

בוען מצולע

סולניים

 

חדש

דטורה אכזרית

סולניים

פולש

ויתניה קהת-עלים

ויתניה קהה

סולניים

קיצור

חדש

ניקנדרה בוענית

סולניים

פולש

חדש

סולנום שסוע

סולניים

פולש

שכרון המדבר

שכרון מדברי

סולניים

למנוע סמיכות ולהקל על ההגיה

בוצינית

בוצין

לועניתיים

הסוג בוצינית הוחזר לחיק הסוג בוצין

בוצין סלע אדום

בוצין פטרה

לועניתיים

 

בוצין קיסריה

בוצין קיסריון

לועניתיים

המדובר בקיסריה של פיליפוס, היא קיסריון, היא בניאס

ברוניקה

ורוניקה

לועניתיים

למנוע ב בלתי דגושה בראש מילה

לחך גלילי

לחך גלילני

לחכיים

להבהיר כי מדובר בצורת גליל (צילינדר) ולא באזור הגליל

אולדנדריה

אולדנית

פואתיים

 

חדש

דבקת גילן

פואתיים

לפי השם המדעי

דבקה מזוייפת

דבקה עדינה

פואתיים

 

ורבורגינה פקטורובסקי

מגנונית פקטורי

פואתיים

הסוג ורבורגינה הוכלל בסוג מגנונית; דניאל פקטורובסקי שינה שמו לפקטורי

גיוניה מכונפת

מכנפים מדבריים

פואתיים

שם עברי

שררדיה

שֵׁשִׁית

פואתיים

לפרח שש שיני גביע, ולרוב גם ששה עלים בדור

ולריאנית צמרית

ולריאנית מכונפת

פואתיים

 

ולריאנית שתי-שיניים

ולריאנית שיננית

פואתיים

 

חד-אבקן ארוך-פרחים

חד-אבקן אדום

פואתיים

 

קנאוטיה

חוגית

שלמוניים

שם עברי

ירוקת החמור

יריקת חמור

דלועיים

ייחודו של הסוג אינה בירקותו אלא ביריקתו

קישוא הנביאים

מלפפון הנביאים

דלועיים

קישוא הוא ירק מהסוג דלעת

קישוא משולש

מלפפון משולש

דלועיים

קישוא הוא ירק מהסוג דלעת

אספקלריה

סגולית

פעמוניתיים

אין לסוג דבר עם ראי. פרחיו סגולים.

פעמונית פשתנית

פעמונית הצלצל

פעמוניתיים

השם הלועזי נקרא על שם הסוג צלצל מהלועניתיים

פעמונית צימבלרית

פעמונית הצלצל

פעמוניתיים

צימבלריה נקרא בעברית צלצל

אהרונסוניית פקטורובסקי

אהרונסוניית פקטורי

מורכבים

פקטורובסקי שינה את שמו לפקטורי

אבפטוריון הביצות

גדותן הביצות

מורכבים

שם עברי. גדל בגדות-נחלים.

הטרותיקה

טיונית

מורכבים

שם עברי. קרובה לטיון

בלומיאה

פלומית

מורכבים

הקרקפות מכוסות פלומה

טיון בשרני

בן-טיון בשרני

מורכבים

 

קייצת שיחנית

פלגית שיחנית

מורכבים

הסוג פלגית אוחד בעבר עם הסוג קייצת ועתה הופרד חזרה

כתנן צר-עלים

גומד צר-עלים

מורכבים

 

דם המכבים פלס

דם המכבים ההררי

מורכבים

 

ליזרה נימית

יְשׁוּמוֹן נימי

מורכבים

צמח מדברי. שם עברי, לפי צורה של המילה ישימון המופיעה במגילת ישעיהו מקומרן

פרעושית דמויית-טיון

פרעושית טיונית

מורכבים

פישוט

אנויליאה

מרית

מורכבים

עלי הצמח דמויי מרית באופן בולט

אמברוסיה

3 מינים חדשים

מורכבים

פולשים: מכונסת, צרת-עלים, שסועה

ורבזינה

כנפון

מורכבים

 

זיברה דוקרנית

סיברה ננסית

מורכבים

 

אקליפטה

אל-ציצית

מורכבים

 

טגטס קטנה

טגטס קטן

מורכבים

 

קחוון אליעזרה

קחוון אליעזר

מורכבים

 

קחוון שחור-מוצים

קחוון ארצישראלי

מורכבים

 

קחוון האוסקנכט

קחוון גוֹלני

מורכבים

 

חדש

קחוינה קצחית

מורכבים

העלים דומים לעלי קצח

אכיליאה ארם-צובאית

אכיליאת ארם-צובא

מורכבים

 

בבונגית מאוזננת

בבונגית אוזנית

מורכבים

 

חדש

בוריכיה שיחנית

מורכבים

פולש

טיון בשרני

בן-טיון בשרני

מורכבים

פוצל לסוג נפרד

ציפורני-החתול שלוש-הכנפיים

ציפורני חתול מכונפות

מורכבים

הקלה על סרבול

יבשוש גלילי

יבשוש גלילני

מורכבים

להבהיר שאין הכוונה לאזור הגליל

קיצנית עטופה

קיצנית כרתית

מורכבים

 

חדש

חורשף מצרי

מורכבים

 

חדש

חורשף פעוט

מורכבים

 

קוסיניית דיי

קוסיניית הערבות

מורכבים

 

קוסיניה החרמון

קוסיניה חרמונית

מורכבים

 

קרדה רבת-ראשים

קרדה מכסיפה

מורכבים

הוכללה בתור זן במין קרדה מכסיפה

קוצן קירח

קוצן מכונף

מורכבים

 

חדש

קוצן פשוט

מורכבים

 

חדש

קוצן חרמוני

מורכבים

 

קוצן מאפיר

בן-קוצן מאפיר

מורכבים

 

ארנין דו-קומי

אורנין קוצני

מורכבים

 

הרדופנין רב-עמודים

הרדופנין צר-עלים

מורכבים

 

דרדרת צהובה

קרקפן צהוב

מורכבים

יש המבלבלים בטעות בינו לבין דרדר גלדני

חופית נמוכה

דרדר נמוך

מורכבים

 

חדש

מררית בבלית

מורכבים

 

קלפיניה סרגלנית

מסורן סרגלני

מורכבים

פרודות הפרי נראות כמסור

חסה כרתית

חסה כחולת פרחים

מורכבים

 

חסת הפקעות

חסה כחולת פרחים

מורכבים

 

ניסנית דמויית היפוכריס

ניסנית מעוצה

מורכבים

 

חדש

אלודיאה קנדית

מימוניים

פולש

נהרונית צפופה

בריכנית צפופה

נהרוניתיים

הופרדה לסוג בפני עצמו

נהרונית ברכטולדי

נהרוניתקרומית

נהרוניתיים

 

תלסודנדרון

בת-גלית

גליתיים

 

צינורית גלילית

צינורית גלילנית

גליתיים

להבהיר שמדובר בצורת גליל ולא באזור הגליל.

לוידיה אדמדמת

זהבית אדמדמת

שושניים

 

כדן אשכולי

כדן נאה

שושניים

 

מצילות פינר

מצילות צרות

שושניים

 

חדש

נץ-חלב שומרוני

שושניים

 

סתוונית הפסיפס

סתוונית התשבץ

שושניים

 

חדש

שום סתוי

שושניים

 

חדש

שום קולמן

שושניים

 

שום שלוש העלים

שום שעיר

שושניים

 

נרקיס אפיל

נרקיס סתוי

נרקיסיים

 

איריס/אירוס

איריס/אירוס

איריסיים/אירוסיים

טרם הוכרע, שניהם לגיטימיים

סמר המכבד/

סמר מכבדי

סמריים

 

איריס הגולן

איריס החרמון

איריסיים

 

איריס עוזיהו

איריס טוביה

איריסיים

 

איריס מצוי

צהרון מצוי

איריסיים

הופרד לסוג בפני עצמו

קוטנדיה פלישתית

אדמדמית פלישתית

דגניים

הסוג אדמדמית הופרד מהסוג חולית (קוטנדיה).

קוטנדיה מצרית

חולית מצרית

דגניים

 

קוטנדיה מדוקרנת

חולית מדוקרנת

דגניים

 

קוטנדיה חופית

חולית החוף

דגניים

 

אגרופירון החורש

אלומית החורש

דגניים

הסוג אגרופירון חולק לשני סוגים: גלדן ואלומית

חדש

אצבען ריסני

דגניים

פולש

חדש

ארזית זקופה

דגניים

פולש

בן-אפר האחו

בן-אפר גדוש

דגניים

 

חדש

בן-חיטה גלילני

דגניים

 

חדש

בן-חיטת ווילוב

דגניים

הופרד מהמין בן-חיטה מעובה, על שם חוקר מוצא צמחי התרבות ווילוב.

חדש

בן-חילף ירקרק

דגניים

פולש

חדש

ברומית בינונית

דגניים

 

חדש

ברומית השיפון

דגניים

 

חדש

ברומית זהובה

דגניים

 

פילגרית הגולן

בשנית עדינה

דגניים

 

חדש

בת-סיסנית הררית

דגניים

 

אגרופירון הלבנון

גלדן הלבנון

דגניים

הסוג אגרופירון חולק לשני סוגים: גלדן ואלומית

חדש

גלדן מחוספס

דגניים

 

אלבסיני

דִּגְנָה

דגניים

 

חדש

דו-מוץ חדוד

דגניים

פולש

חדש

דוחן מכחיל

דגניים

פולש

חדש

דק-זנב מכונף

דגניים

 

דבשית

הררית

דגניים

אין לסוג כל קשר לדבש

חדש

הרריתלבידה

דגניים

 

חדש

הררית מאפירה

דגניים

 

חדש

זיפן הדורים

דגניים

 

חדש

זיפנוצה ארגמני

דגניים

 

זיפנוצה – כל המינים

נחשב למין זכר

דגניים

 

חדש

זיפנוצה חבוי

דגניים

 

זקנציית הגממות

זקנונית הגממות

דגניים

הסוג זקנציה הוכלל בסוג זקנונית

זקניים כפול-שיבולים

זקניים משובלים

דגניים

למנוע סרבול

קוטנדיה

חולית

דגניים

 

קוטנדיה מדוקרנת

קוטנדיה ד-קרנית

דגניים

ליתר בהירות

חדש

כרסתן איטני

דגניים

 

חדש

מלעניאל המשי

דגניים

 

חדש

מלענן דראר

דגניים

 

חדש

מצדית מגובששת

דגניים

סוג חדש שנמצא סמוך למצדה

דוחן

נסמנית

דגניים

חלק ממיני הסוג דוחן הופרדו לסוג חדש, שנקרא לפי ישעיהו כח כה.

חדש

נסמנית טקסס

דגניים

פולש

חדש

נסמנית הדוחן

דגניים

 

נרדור

נרדורית

דגניים

 

חדש

נשרן הררי

דגניים

 

חדש

סיסנית האחו

דגניים

 

חדש

סיסנית פלישתית

דגניים

 

ארמופירון

עפרון

דגניים

צלצול יותר עברי

כלוריס

עִשְׂבָּה

דגניים

 

כלוריס גויאני

עשבת המרעה

דגניים

 

קנכרוס

פוקה

דגניים

השיבוליות ננעצות ברגלים בנוסח פוקת היחפים

פספלידון

פספלת

דגניים

צלצול יותר עברי

חדש

קנה קוצני

דגניים

 

זינגריה

רפרפון

דגניים

 

חדש

רפרפון טורקי

דגניים

 

רפרפון תלת-רגלי

רפרפון עדין

דגניים

 

חדש

שיפון תרבותי

דגניים

פליט תרבות

אבליניה

שלשון

דגניים

הסוגים אוחדו

שילשון החוף

שילשון חופי

דגניים

 

שילשון המדבר

שילשון מדברי

דגניים

 

שילשון צהבהב

שלשית מצהיבה

דגניים

 

חדש

שנפלדיה עדינה

דגניים

 

שעורה מכחילה

שעורת העכבר

דגניים

 

חדש

וושינגטוניה חוטית

דקליים

פליט תרבות

חדש

אחילוף החורן

לופיים

 

אחילוף הלבנון

אחילוף קטן

לופיים

 

עדשת-מים מצליבה

עדשת-מים מצטלבת

עדשת המים

 

אגמונית הכדורים

אגמון הכדורים

גמאיים

 

חדש

בצעוני גדול-פרחים

גמאיים

 

חדש

גומא שרוני

גמאיים

 

כריך

מגג

גמאיים

 

חדש

מגג החולה

גמאיים

 

חדש

אצבעית רומאית

סחלביים

 

חדש

דבורנית צהובת-שוליים

סחלביים

 

חדש

סחלב סורי

סחלביים

 

סחלב מנוקד

סחלב נקוד

סחלביים