כוכבית מצויה
כליל החורש
כלמינתה אפורה
כף-אווז האשפות
כף-אווז ריחנית
כרפס הביצות
כתלה חריפה
כתלית יהודה
לוטם מרווני
לוטם שעיר
לוף ארצישראלי
לחך אזמלני
לחך סגלגל
ליבן משולש
לענה שיחנית
לענת המדבר
לענת יהודה
לשון-פר סמורה
מורינגה מכונפת
מוריקה מבריקה
מורית גדולה
מלוח מאפיר
מלוח קיפח
מלוכיה נאכלת
מלחית הבורית
מליסה רפואית
מעוג אפיל
מעלה-עשן מדברי
מקור-חסידה חלמיתי
מרווה משולשת
מרווה ריחנית
מרמר מצוי
מרקולית מצויה
משיין גלילי
משינית זהובה
נטופית רפואית
נענע משובלת
נפית כפופה
נר-הלילה הדו-שנתי