אבטיח הפקועה
אהל מצוי
אהל מגושם
אוג הבורסקאים
אוג קוצני
אזדרכת מצויה
אזוב מצוי
אזוביון דגול
אזוביון שעיר
איסם קטן-פרחים
איקליפטוס המקור
אכילאה ערבתית
אכילאה ריחנית
אלון התבור
אלון מצוי
אל-ציצית לבנה
אמברוסיה צרת-עלים
אמיתה גדולה
אמיתה קיצית
אספרג החורש
אפיונה מחוספסת
אצבוע אירופי
ארכובית שבטבטית
אשחר ארצישראלי
אשל מתנני
אתרוג
באשן מחומש
בבונג דו-גוני
בבונג זהוב
בוען מצולע
בוצין מפורץ
בוצין סיני
ביקיית הכרשינה
בסיה ערבית
ברוש מצוי
גדותן הביצות
גדילן מצוי
גומא הפרקים
גופנן המדבר
גזר קיפח
גלונית מצויה
געדה כרתית
געדה מפושקת
געדה מצויה
גפן היין
גרגיר הנחלים
דבקה זיפנית
דבשה לבנה
דבשה מחורצת
דודא רפואי
דולב מזרחי
דטורה נטוית-פרי
דלעת-נחש מצויה
דנדנה רפואית
דרדר הלבנון
הגה מצויה
הדס מצוי
הרדופנין הציצית
וינקה עשבונית
ויתניה משכרת
ולריינה איטלקית
ורבנה רפואית
ורד הכלב