משפחת הטמוסיים   Dioscoreaceae

משפחת הטמוסיים בסדרת הטמוסאים (Dioscoreales, סדרה בחד-פסיגיים, שבה עוד 4 משפחות ללא נציגים בבר בישראל ויש הכוללים אחת ממשפחות אלה בטמוסיים ואחרת באחת המשפחות האחרות, כך שבסדרה יש רק 2 משפחות בנוסף לטמוסיים) כוללת 6 סוגים ויותר מ-650 מינים. המשפחה התפתחה לפני כ-80 מיליון שנה ותפוצת מיניה משתרעת בעיקר באזורים הטרופיים.
המשפחה קרויה על שם הסוג טמוס (במגדירים הישנים נכתב "תמוס"), ששמו העברי נשמר כשמו המדעי, Tamus. מקור השם בשמה הלטיני של גפן בר - tamnus, המניבה ענבים, שכונו בעולם העתיק בשם taminia uva ואשר מראם הכללי המשורג של מיני הטמוס מזכירים אותה. בחלק מהרשימות הטקסונומיות המובילות נחשב שם הסוג Tamus לשם נרדף ומיניו אוחדו עם מיני הסוג הגדול והעיקרי במשפחה, Dioscorea, הקרוי על שם הרופא והבוטנאי היווני דיוסקורידס (Pedanius Dioscorides, 40-90), מחבר ספר היסוד על רפואת צמחים - "על עניינים רפואיים" (de Materia Medica). שמה המדעי של המשפחה, Dioscoreaceae, ניתן לה על שם סוג זה, המונה יותר מ-610 מינים. הטמוסיים הינם גיאופיטים מטפסים עשבוניים, העולים מקנה שורש בשרני, או מפקעות, על פי רוב דו-ביתיים - פרחים זכריים ופרחים נקביים ערוכים על פרטים שונים. הגבעולים מתחדשים מדי עונה, משתרגים על קירות, עצים וסלעים, לעתים שרועים, לעתים קוצניים. יש והגבעולים מעוצים בבסיסם. צינורות ההובלה בגבעולים, ערוכים בדרך-כלל בצורת שני מעגלים קונצנטריים. העלים מסורגים, נגדיים, או ערוכים בדורים בפרקי הצמח התחתונים. לעלים פטוטרות ובדרך-כלל ניכרות כריות (pulvini) בבסיס הפטוטרת ובמקום חיבורה לטרף - כריות אלה הינן התעבויות רקמתיות, המאפשרות תנועת העלים ע"י  שינוי לחץ הטורגור, המביא לכיווץ או התארכות של הרקמה. הטרפים פשוטים, לעתים מאוצבעים, על-פי רוב לבובים בבסיסם, מרושתים לאורכם ולרוחבם בעורקים, כאשר העורקים העיקריים נמשכים כקשת מבסיס העלה לקצהו. שולי הטרפים תמימים, לעתים מחולקים לאונות. עלי-לואי חסרים. התפרחות ערוכות ב-7-1 שיבולים, בהן הפרחים יושבים, או אשכולות ענֵפים, בהם הפרחים נישאים על עוקצים. הפרחים חד-מיניים, נכונים, קטנים, על-פי רוב חפה בבסיסם. העטיף פשוט, פעמוני, או דמוי-משפך, בלתי-נשיר, ערוך בשני דורים דמויי-כותרת, שבכל אחד 3 עלי עטיף, מאוחים לפחות בבסיסם. בפרחים הזכריים 6 אבקנים, ערוכים ב-2 דורים של 3, הדור הפנימי לעתים עקר ומנוון (סטמינודים), הזירים עולים מבסיס העטיף, מאוחים בבסיסם, או לכל אורכם כצינור. המאבקים בני 2 לשכות, לעתים מאוחות, המפזרות אבקה דרך סדקי אורך, כלפי פנים או כלפי חוץ הפרח. בפרחים הנקביים השחלה תחתית, בת 3 מגורות, בכל אחת 2 ביציות (במינים אחדים בכל מגורה מעט ביציות ובמקרים מועטים לשחלה מגורה אחת). מכל מגורה עולה עמוד-עלי. הפרי הלקט, לעתים-רחוקות ענבה או כנפית. הזרעים עתירי אנדוספרם, לעתים פחוסים ומכונפים. העובר קטן ולו פסיג אחד ניכר והשני מנוון.
מראם הכללי של הטמוסיים מזכיר מיני קיסוס, או קיסוסית, השייכים למשפחות וסדרות נפרדות. הקיסוסיים הם דו-פסיגיים, בעוד שלקיסוסיתיים, שאף הם חד-פסיגיים (כמו הטמוסיים), שחלה עילית.
פקעות של אחדים ממיני הטמוסיים משמשות למאכל עתיר עמילנים דמוי-בטטה, הקרוי Yam. לפיכך טופחו מינים שונים של Dioscorea והם מגודלים בחקלאות בארצות הטרופיות באפריקה ודרום-אמריקה ומהווים מרכיב חשוב במזונם של התושבים.
בישראל מיוצגת המשפחה ע"י 2 מינים של טמוס, שיש הרואים בהם צורות עונתיות שונות של מין אחד.

כתב: דרור מלמד

מקורות:

  1. Brown, R. Flora of China, Vol. 24 p. 276, Online
  2. Feinbrun-Dothan, N. (1986). Flora Palestina, Part Four, p. 110
  3. Raz, L. Flora of North America, Vol. 26, p. 479
  4. Siddiqi, M.A. Flora of Pakistan, Online
  5. Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012
  6. Watson, L., and Dallwitz, M.J. (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 8th December 2015. Dioscoreaceae R. Br. Online Version
  7. Wilkin, P. (2009). Neotropical Dioscoreaceae. In: Milliken, W., Klitgוrd, B. & Baracat, A. (2009 onwards), Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics. Kew Gardens website
  8. פינברון-דותן, נ. ודנין, א. (1998). המגדיר לצמחי בר בישראל. כנה, ירושלים
  9. שמידע, א. לקסיקון מפה - צמחי ישראל: המדריך השלם לצמחים ופרחים בארץ ישראל. מפה הוצאה לאור

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 2 צמחים ששייכים למשפחת הטמוסיים
טמוס מזרחי
טמוס מצוי


גינון חסכוני במים